• arkeologi työssään
  • luututkimus
  • arkeologisia mittauksia metsässä
  • kaivauslöytönä savitiivistettä
  • Mullin rautakautinen asuinpaikka
  • hautaröykkiö
  • kaivauksilta löytynyt luukätkö

Arkebuusi osuuskunta

Arkebuusi osuuskunta on keväällä 2015 perustettu arkeologian alan ammattilaisten muodostama työyhteisö. Meillä on alalta monipuolista osaamista ja voimme tarjota arkeologiset kenttätyöt niihin liittyvine jälkitöineen ja analyyseineen asianmukaisesti toteutettuina. Noudatamme tutkimuksissamme Suomen arkeologisten kenttätöiden laatuohjeita (Museovirasto 2016).

Osuuskunnan kotipaikka on Turku. Toimimme kuitenkin koko Suomen alueella. Kysy rohkeasti tarjousta oli toimipaikkasi missä tahansa!

Toimintaa kaupunki- ja maaseutukohteissa

Osaamisemme käsittää kenttätöiden toteuttamisen niin kaupunki- kuin maaseutukohteissa alkaen työn suunnittelusta sen raportointiin. Teemme sekä kaivaustutkimuksia että inventointeja ja kenttätöiden suunnittelussa tarvittavia valmistelevia tutkimuksia. Teemme myös muinaisjäännösten hoitotyön suunnittelua. Muinaisjäännösten tutkiminen tulee ajankohtaiseksi yleensä erilaisten maankäyttöhankkeiden yhteydessä.

 

Kokonaisvaltaiset tutkimukset

Asiakkaat voivat tilata osuuskunnalta kaikki tutkimukseen liittyvät työt kenttä- ja jälkitöineen sekä vaadittavine konservointeineen ja luonnontieteellisine tutkimuksineen. Arkeologinen tutkimus ei tarkoita pelkästään kentällä tehtäviä kaivauksia. Paljon tehdään myös erityyppisiä arkisto- kartta- ja kenttäselvityksiä, joissa kohteen tarkka sijainti, laajuus ja säilyneisyys selvitetään esitutkimuksilla. Näiden esiselvitysten perusteella pyritään ennakoimaan mahdollisimman tarkasti tarvittavien jatkotutkimusten luonne ja laajuus.

 

Näytteiden analysointi ja esinekonservointi

Osuuskunnassa on mukana luonnontieteellisiin tutkimuksiin erikoistuneita tutkijoita ja konservaattori. Kauttamme on mahdollista tilata osteologisia analyysejä, makrofossiilitutkimuksia sekä kaivauslöytöjen konservointia ja esineiden kuntokartoituksia.

 

Monipuolisia viestintä- ja markkinointipalveluja

Osuuskunnan toimialaan kuuluu myös edellämainittuihin liittyvä opetus-­, koulutus-­, kustannus-­ ja julkaisutoiminta sekä niiden vaatima graafinen suunnittelu, viestintä ja tiedotus. Lisäksi osuuskunnalla on valmius tapahtumien järjestämiseen, kotisivujen suunnitteluun ja julkaisemiseen, erilaisten mainos- ja markkinointiaineistojen, esitteiden ja julkaisujen tuottamiseen.

infolaatikko1