Auli Bläuer

Työ- ja opiskelu-urani aikana olen hankkinut vahvan työkokemuksen arkeologisen luututkimuksen alalta sekä Suomesta että ulkomailta. Tutkimushistoriani kattaa luuaineistoja kivikaudelta 1900-luvulle, ihmis- ja eläinluuanalyysejä , palaneita ja palamattomia materiaaleja. Erityisosaamiseeni kuuluu karjanhoidon historian tutkimus, keski- ja uudenajan luuaineistojen analyysi sekä tutkimuksen monitieteisyys.  Olen ollut mukana erilaisissa työprojekteissa, joissa on yhdistetty luututkimusta, muinais-DNA –tutkimusta, makrofossiilitutkimusta, isotooppitutkimusta, historiallisia lähteitä ja kuvalähteitä.

Erityisosaamiseni

 • arkeologinen luututkimus
 • artikkelit ja muut tekstit
 • esitelmät ja luennot

Koulutus

FT, Arkeo-osteologian dosentti Turun yliopistossa

Keskeisimmät julkaisut

  1. Bläuer, Auli 2015. Voita, villaa ja vetoeläimiä. Karjan ja karjanhoidon varhainen historia Suomessa. Karhunhammas 17. Arkeologian oppiaine, Turun yliopisto.
  2. Niemi, Marianna, Bläuer, Auli, Iso-Touru, Terhi, Harjula, Janne, Nyström Edmark, Veronica,Rannamäe, Eve, Lõugas, Lembi, Sajantila, Antti, Lidén, Kerstin & Taavitsainen, Jussi-Pekka 2015. Temporal Fluctuation in North East Baltic Sea Region Cattle Population Revealed by Mitochondrial and Y-Chromosomal DNA Analyses. PLoS ONE 10(5):doi:10.1371/journal.pone.0123821
  3. Bläuer, Auli & Lempiäinen-Avci, Mia 2013. Luita ja jyviä. Maatalouden historia arkeologisen eläinluu- ja kasvijäännetutkimuksen valossa. Historiallinen aikakauskirja, Historia ja arkeologia-teemanumero nr. 4, 422–432.
  4. Bläuer, Auli, Korkeakoski-Väisänen, Kristiina, Arppe, Laura & Kantanen, Juha 2013. Bronze Age cattle teeth and cremations from a monumental burial cairn in Selkäkangas, Finland: new radiocarbon-dates and isotopic analysis. Estonian Journal of Archaeology 17/1, 3–23.
  5. Niemi, Marianna, Bläuer, Auli, Iso-Touru, Terhi, Nyström, Veronica, Harjula, Janne, Taavitsainen, Jussi-Pekka, Storå, Jan, Lidén, Kerstin, & Kantanen, Juha 2013. Mitochondrial DNA and Y-chromosomal diversity in ancient populations of domestic sheep (Ovis aries) in Finland: comparison with contemporary sheep breeds. Genetics Selection Evolution 45:2.
  6. Bläuer, Auli & Kantanen, Juha 2013. Transition from hunting to animal husbandry in Southern, Western and Eastern Finland: new dated osteological evidence. Journal of Archaeological Science 40, 1646–1666.
  7. Vuorisalo, Timo, Arjamaa, Olli, Vasemägi, Anti, Taavitsainen, Jussi-Pekka, Tourunen, Auli & Saloniemi, Irma. 2012. High Lactose Tolerance in North Europeans a result of migration, not in situ milk consumption. Perspectives in Biology and Medicine, vol 55, No. 2, 163-174.
  8. Bläuer, Auli 2012. Luita ja mustetta. Eläimiä Turussa arkeologisen aineiston ja kirjallisten merkintöjen valossa. Räsänen, M., Välimäki, R. & Kaartinen, M. (toim.). Turun tuomiokirkon suojissa – Pohjoinen hiippakuntakeskus keskiajan ja uuden ajan alun Euroopassa. Historia Mirabilis 8, 166–185.
  9. Bläuer, Auli & Lempiäinen-Avci, Mia 2012. Luiden ja kasvijäänteiden säilyminen Aboa Vetus-museon alueella. SKAS 4/2011, 32-41.
  10. Tourunen, Auli 2011. Burnt, fragmented and mixed: identification and interpretation of domestic animal bones in Finnish burnt bone assemblages. Fennoscandia Archaeologica XXVIII, 57-69.
  11. Tourunen, Auli & Nygren, Kaarlo 2011. Horses in the Snow and Other Winter War Stories from Ilomantsi. J. Harjula, M. Helamaa, & J. Haarala (toim.) Times, Things & Places: 36 Essays for Jussi-Pekka Taavitsainen, 12-19.
  12. Tourunen, Auli 2008. Gutted and salted: a fish bone assemblage from John Street, Waterford, Ireland. Archaeofauna 17, 139-145.
  13. Tourunen, Auli 2011. Nunnien ruokalautaselta – Naantalin luostarin eläinluuaineisto / På nunnornas talrikar- benrester från djur från Nådendals kloster. K. Uotila (toim.) Naantalin luostarin rannassa – Stranden vid Nådendals kloster. Arkipäivä Naantalin luostarissa ja sen liepeillä. Eura Print Oy, Eura, 163-177.
  14. Tourunen, Auli 2008. Fauna and fulachta fiadh: animal bones from burnt mounds on the N9/N10 Carlow Bypass. S. Michael ja J. O’Sullivan (toim.) Roads, Rediscovery and Research. NRA Monograph 5, 37-44.
  15. Tourunen, Auli 2008.  Animals in an Urban Context - A Zooarchaeological study of the Medieval and Post-Medieval town of Turku. Annales Universitatis Turkuensis Ser B, Humaniora 308. https://oa.doria.fi/handle/10024/36630 Väitöskirja.