Elina Saloranta

Olen Turun kaupunkiarkeologian kokenut asiantuntija. Minulla on arkeologista kenttätyökokemusta vuodesta 1981 lähtien ja kaupunkiarkeologista kenttätyökokemusta vuodesta 1984 lähtien (Julinin tontin kaivaukset). Olen toiminut kaivausapulaisena, apulaistutkijana ja vuodesta 2001 lähtien kaivausjohtajana useimmilla Turun isoilla kaupunkikaivaustyömailla.

Olen Arkebuusi-osuuskunnan perustajajäsen.

Eritysosaamiseni

  • arkeologiset kenttätyöt, erityisesti kaupunkikohteet (suunnittelu, budjetointi, organisointi, työnjohto)
  • artikkelit ja muut alaan liittyvät tekstit
  • esitelmät ja opastukset

CV

Koulutus

1994 Filosofian maisteri (FM). Turun yliopisto. Pääaine: Suomalainen ja vertaileva arkeologia.

Kaupunkiarkeologinen kenttätyökokemus

Kaivausjohtajana

7.8.–11.8. 2014 ja 8.9.–31.12.2014 sekä 16.3.–14.8.2015 Turun museokeskuksen toteuttamalla, Turun kaupungin Kiinteistöliikelaitoksen tilaamalla Katedralskolanin korjaamiseen liittyvällä kaivaustyömaalla, joista laadin raportin keväällä 2015 ja tämän kevään/kesän osalta tulevana syksynä.

21.5.2014–25.7.2014 Turun museokeskuksen ja Kuntecin toteuttamalla, Turun kaupungin Kiinteistöliikelaitoksen tilaamalla Rettiginrinteen hulevesiviemärien ja portaikon rakentamiseen liittyneellä kaivaustyömaalla (kenttätyöt) sekä laadin kaivausraportin syksyllä 2014 ja keväällä 2015.

15.6.–16.9.2011, 16.1.–28.2.2013, 28.–29.5.2013, 8.8.–10.9.2013 Turun museokeskuksen ja Kuntecin toteuttamalla Kirjastosillan rakentamiseen liittyneellä kaivaustyömaalla (kenttätyöt) sekä laadin kaivausraportin syksyllä 2011 ja syksyllä 2013.
8.5.–30.10.2012 Turun museokeskuksen ja Kuntecin toteuttamalla, Turun kaupungin Kiinteistöliikelaitoksen tilaamalla Aurajoen itälaiturin korjaamisen liittyneellä kaivaustyömaalla (kenttätyöt) sekä laadin kaivausraportin syksyllä 2012 ja keväällä 2013.
11.2.–6.8.2010 Turun museokeskuksen toteuttamalla, Sunborn Saga Oyn tilaamalla, ravintola Pinellan korjaamiseen liittyneellä kaivaustyömaalla (kenttätyöt) sekä laadin kaivausraportin syksyllä 2010.
5.10.–4.12.2009 Turun museokeskuksen ja Destia Oy:n toteuttamalla, Turun kaupungin Kiinteistöliikelaitoksen tilaamalla Aurajoen Itälaiturin koekorjaamiseen liittyneellä kaivaustyömaalla (kenttätyöt) sekä laadin kaivausraportin syksyllä 2009.
6.4.–18.6.2009, 13.7.–7.8.2009 Turun museokeskuksen ja Turun kunnallistekniikkaliikelaitoksen toteuttamalla, Turun Kiinteistölaitoksen tilaamalla Linnankatu 1-3:n hulevesiviemäriin, katukiveyksen uusimiseen ja puiden istutuskuoppiin liittyneellä kaivaustyömaalla (kenttätyöt) sekä laadin kaivausraportin kesällä ja syksyllä 2009.
5.5.–15.8.2008 Turun museokeskuksen toteuttamalla, Turun Kiinteistölaitoksen tilaamalla Aurajoen Itälaiturin kunnostukseen liittyneellä kaivaustyömaalla (kenttätyöt) sekä laadin kaivausraportin syksyllä 2008.
2.5.–31.7.2007 Turun museokeskuksen toteuttamalla, Turun Kiinteistölaitoksen tilaamalla Aurajoen länsilaiturin kunnostukseen liittyneellä kaivaustyömaalla (kenttätyöt) sekä laadin kaivausraportin syksyllä 2007.
1.3.–22.6.2006 Turun museokeskuksen toteuttamalla, Åbo Akademin säätiön tilaamalla Tryckerihusetin paaluttamiseen liittyvällä kaivaustyömaalla (kenttätyöt) sekä laadin kaivausraportin syksyllä 2006.

Tutkijana

27.6., 30.6., 3–4.7., 7.7., 9.7.2014 ja 30.7.2014 Turun museokeskuksen palkkaamana, kolerahautoja dokumentoimassa Kakolanrinteessä (kenttätyöt) sekä laadin niistä kaivausraportin syksyllä 2014.

16.10.–6.11.2013 Turun museokeskuksen toteuttamalla Teininkujan hulevesikaivojen/johtojen ja vesijohtojen uusimiseen liittyneellä kaivaustyömaalla (kenttätyöt) sekä laadin kaivausraportin syksyllä 2013.

23.5.2013 Turun museokeskuksen Suurtorin kiveyksen uusimiseen liittyneellä koekuopitustyömaalla. Tehtävänäni oli dokumentoida havainnot koekuopista, jonka jälkeen laadin kaivausraportin.

18.4.–28.6.2011 Turun museokeskuksen ja Kuntecin toteuttamalla Tuomiokirkonpuiston puuston uusimiseen liittyneellä työmaalla toimin kaivantojen dokumentoinnista vastaavana tutkijana (kenttätyöt) sekä kirjoitin osuuteni kaivausraportista syksyllä 2011.

27.7.–22.10.2010 Turun museokeskuksen ja Kuntecin toteuttamalla Porthaninpuiston puuston uusimiseen liittyneellä työmaalla toimin kaivantojen dokumentoinnista vastaavana tutkijana (kenttätyöt) sekä kirjoitin osuuteni kaivausraportista keväällä 2011.

8.8–28.10.2005, 19.6.–29.9.2006 Turun kaupungin kulttuuritoimen käynnistämässä ja Turun museokeskuksen toteuttamassa Varhainen Turku –tutkimushankkeessa. Tehtävänäni oli dokumentoida kaivaushavainnot (kenttätyöt). Jälkityövaiheessa syksyllä 2005 ja keväällä 2006 sekä syksyllä 2006 ja keväällä 2007 laadin osuuteni kaivausraportista.

1.4.–31.5.2004, 2.7.–6.7.2004, 28.7.2004–11.2.2005 Turun museokeskuksen kaupunginkirjaston korjaukseen liittyneellä työmaalla toimin valokuvausdokumentoinnista vastaavana tutkijana kenttätyövaiheessa sekä valokuvien ja osaltani esinelöytöjen tallentamisesta vastaavana tutkijana jälkitöissä kesällä 2004 ja keväällä 2005.

Tutkijan sijaisena

15.2.–27.4.2014 toimin Varsinais-Suomen maakuntamuseon maakunnallisen arkeologin sijaisena hoitaen sekä maakunnallisen arkeologin että kaupunkiarkeologin tehtäviä. Toimeen kuului maankäytönsuunnittelun ja rakentamisen valmistavia tehtäviä, kuten lausunnot ja viranomaispalaverit liittyen Varsinais-Suomen kuntien kaavoitushankkeisiin. Lisäksi suunnittelin ja organisoin kaupunkiarkeologisia kaivaushankkeita ja vastasin niiden valvonnasta, sekä valmistelin kaivaushankkeisiin liittyviä kustannusarvioita, tarjouksia ja sopimuksia sekä kävin neuvotteluissa rakennuttajien kanssa. Hoidin myös kulttuuriperinnön välittämiseen liittyviä tehtäviä antamalla haastatteluja medialle.

Jäsenyydet

Suomen Arkeologinen Seura (SARKS)
Suomen Keskiajan Arkeologian Seura (SKAS)