Jouko Pukkila

Olen valmistunut arkeologiksi vuonna 1993 Turun yliopistosta ja työskennellyt pääasiassa erilaisten esihistoriallisten muinaisjäännösten parissa Varsinais-Suomessa, Satakunnassa ja Pirkanmaalla. Työmaat ovat olleet mm. yhden kunnan laajuisia muinaisjäännöskannan perusselvityksiä, erilaisten kaivantojen valvomista muinaisjäännösten havaitsemiseksi, pienten kaava-alueiden muinaisjäännöskannan selvityksiä ja yksittäisten esineiden tai maastokohteiden tarkastuksia.

Tutkimuksia täydentää paikkatietojärjestelmän hallinta, jonka avulla varsinaisia kenttätöitä valmisteltaessa on mm. mahdollista yhdistää erityyppisiä kartta-aineistoja (esimerkiksi rakennussuunnittelukartta ja historiallisen ajan kartta) tutkimusalueen muinaisjäännöskannan hahmottamiseksi tai maisemanhoidon pohjaksi.

Lisäksi osaamiseni käsittää erilaisten julkaisujen taittamista aina painatuksesta huolehtimiseen asti. Pystyn myös tekemään tekstejä ja erityyppisiä kuvituksia vaikkapa opaskyltin toteuttamiseksi muinaisjäännökselle.

Oheisesta linkistä on luettavissa Kulttuuriympäristöpalvelut Heiskanen & Luoto Oy:n palveluksessa tekemäni tuulivoima-alueiden arkeologisen kulttuuriperinnön arviointi, jossa hyödynsin arkeologisen aineiston paikkatieto-osaamistani.

Arkeologisen kulttuuriperinnön potentiaalin arviointi Pirkanmaan maakuntakaavaluonnoksen 2040 tuulivoima-alueilla

Erityisosaamiseni

  • arkeologiset kenttätyöt, varsinkin ns. maakunnalliset kohteet (suunnittelu, budjetointi, organisointi, työnjohto, tarvittavat neuvottelut)
  • artikkelit ja muut alan tekstit
  • opetukset, opastukset, opastaulut (taitto, kuvankäsittely, painatuksesta huolehtiminen)