Jouni Taivainen

Valmistuin Filosofian maisteriksi Turun yliopistosta 1998 pääaineenani arkeologia. Aiemmalta koulutukseltani olen metsätalousinsinööri (1989). Kaikki arkeologiaan littyvät työt  eri aikakausillta ovat minulle tuttuja. Olen työskennellyt mm. Museoviraston ja maakuntamuseoiden palveluksessa sekä omalla toiminimellä.

Vuosina 2008-2015 työskentelin Metsähallituksessa. Tuolloin vuosina 2010–2015 olin projektipäällikkönä maamme historian suurimmassa yksittäisessä kulttuuriperintöinventoinnissa, jolloin kuuden vuoden aikana inventoimme neljä miljoonaa hehtaaria valtion metsiä ja löysimme yli 10 000 kohdetta.

Arkeologian ulkopuolella olen työskennellyt yhden pitemmän jakson Lounais-Suomen käsi- ja taideteollisuusoppilaitoksessa (1999–2005), jolloin olin mukana lukuisissa Eu-hankkeissa projektipäällikkönä ja mukana ohjausryhmissä. Ne liittyivät erilaisiin matkailun ja käsityöläisyyden sekä markkinoinnin kehittämishankkeisiin. LIsäksi toimin tuolloin muinaistekniikka-artesaanikoulutuksen luojana, kehittäjänä ja vetäjänä sekä aikuiskoulutusjohtajan viransijaisena. Vuosina 1990–1992 olin myymäläpäällikkönä Pitkäpuu Oy:n toimipisteessä Espoossa.

Inventoinnit, kaivausten johtaminen, sekä projektien suunnitteleminen, organisointi ja johtaminen ovat minulle tuttuja ja mieluisia työtehtäviä. Lisäksi olen järjestänyt ja pitänyt lukuisia arkeologiaan ja muuhun kultttuuriperintöön liittyviä koulutuksia ja luentoja sekä opastanut muinaisjäännösretkiä eri puolilla Suomea. Mielestäni kaikissa töissä hienointa ovat haasteet ja päämäärien tavoittaminen yhteistyössä muiden kanssa.