Makrofossiilianalyysit arkeologisten tutkimusten maanäytteistä

Arkeologisilta kaivauksilta otettujen maanäytteiden analysointi on laboratoriotutkimusta, jossa maanäytteistä eristetään kasvijäänteitä määritystä varten. Kasvijäänteiden määrityksellä pyritään selvittämään esimerkiksi paikallista viljelyhistoriaa, hyötykasvien käyttöä tai ympäristön muutoksia eri aikoina. Kasvijäänteet voivat toimia myös C14 radiohiiliajoitusnäytteinä.

Kasvijäänneanalyysi sisältää kasvijäänteiden eristämisen kellutusmenetelmällä, kasvijäänteiden poiminnan ja laskemisen sekä määrittämisen. Tutkimus sisältää myös jäänteiden dokumentoinnin Image Track -viipalevalokuvaamalla. Työn hintaan sisältyvät materiaali- ja ainekulut, kuten NACL-happo, alkoholi-glyseroliliuos ja näyteputket. Analyysin tuloksista kirjoitetaan raportti.

Kasvijäänteet säilytetään (deponointi) Turun yliopiston kasvimuseon kokoelmissa, jolloin niiden säilytystä määrittelevät yleiset biokulttuurisen aineiston tallettamiseen liittyvät käytänteet ja periaatteet.

Kasvijäänneaineisto sekä raportit ovat pääsääntöisesti julkista (open access -periaate), mutta mikäli aineistosta tehdään tutkimusta TY kasvimuseossa tai erikseen sovittujen toimijoiden kanssa, on sen suoja-aika 5 vuotta.